ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ о измени Правилника о начину полагања и оцењивања на испиту

Обавештавају се студенти основних и специјалистичких студија да је Наставно-стручно веће Високе школе за васпитаче струковних студија у Алексинцу на седници одржаној 27.11.2017. усвојило нови Правилник о начину полагања и оцењивања на испиту, усклађен са новим Законом о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/2017).
Почев од јануарског испитног рока школске 2017/18. године, оцењивање ће се вршити према следећој скали:
мање од 51 поена: оцена 5
од 51 до 60 поена: оцена 6
од 61 до 70 поена: оцена 7
од 71 до 80 поена: оцена 8
од 81 до 90 поена: оцена 9
од 91 до 100 поена: оцена 10