Специјалиста за музичко васпитање

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија – Специјалиста за музичко васпитање

  Ш Назив предмета С Статус предмета Часови активне наставе Остали часови ЕСПБ
          П В СИР ДОН    
Прва година
1 СП301 Теорија музике I О 5 3 9
2 СП302 ВИН-фолклорно стваралаштво I О 3 3 8
3 СП303 Солфеђо са методиком солфеђа у предшколским установама I О 3 3 9
4 СП304 Ритмика у активностима предшколске деце II О 5 3 8
Изборни блок I (бира се један предмет)
5 СПИ301 Вокална техника I И 2 2 4
6 СПИ302 Рад са хором и оркестром I И 2 2 4
Изборни блок II(бирају се два предмета)
7 СПИ303 Аранжирање песама за децу у предшколским установама II И 2 2 4
8 СПИ304 Англофоне песме за децу II И 2 2 4
9 СПИ305 Игре за децу са посебним потребама II И 2 2 4
10 СП305 Стручна пракса (III-недеље) II О 60 2
11 СП306 Специјалистички рад II О 12
Укупно часова активне наставе на години студија =40    
          Укупно =22 Укупно =18 Укупно =0 Укупно =0    
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =40    
Укупно ЕСПБ 60