Специјалиста за драмско васпитање

Наставни план специјалистичких струковних студија – Струковни васпитач-специјалиста за драмско васпитање

I семестар

Назив предмета Шифра предмета Предавања Вежбе ЕСПБ
 1. Основи драмске уметности СП101 3 2 8
 2. Сценске игре за децу  СП102  3 2 8
 3. Израда и обликовање представе за децу СП103 3 2 8
Семинарски рад (по избору из обавезних предмета)                                               СП105     5
Педагошко-истраживачки рад и консултације са студентима   5    
Број недељних часова   14 6  
Укупан број предавања и вежби   20  
Укупан број ЕСПБ   29

 

II семестар

Назив предмета  Шифра предмета Предавања Вежбе ЕСПБ
 4. Позоришна режија СП104 8 6 8
Изборни предмет: (бира се један)     СПИ      
1.     1. Могући садржаји у центру интересовања за упознавање околине СПИ 1 2 2 6
2. Сценографија и костимографија СПИ 2 2 2 6
3. Сценско-просторна радионица СПИ 3 2 2 6
 4. Истраживање даровитости СПИ 4 2 2 6
 5. Кинематографија и ТВ стваралаштво за децу СПИ 5 2 2 6
 6. Фолклорне лутке на штапу СПИ 6 2 2 6
Специјалистички рад СП106     17
Педагошко-истраживачки рад и консултације са студентима   2    
Број недељних часова   12 8  
Укупан број предавања и вежби   20  
Укупан број ЕСПБ   31