Распоред предавања

Прва година

Друга година

Трећа година

Дошколавање

Специјалиста за припремни предшколски програм

Специјалиста за драмско васпитање

Специјалиста за музичко васпитање

Login

TOP_PANEL

Специјалиста за музичко васпитање

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм  другог нивоа студија –Специјалиста за музичко васпитање

 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

         

П

В

СИР

ДОН

   

Прва година

1

СП301

Теорија музике

I

О

5

3

-

-

-

9

2

СП302

ВИН-фолклорно стваралаштво

I

О

3

3

-

-

-

8

3

СП303

Солфеђо са методиком солфеђа у предшколским установама

I

О

3

3

-

-

-

9

4

СП304

Ритмика у активностима предшколске деце

II

О

5

3

-

-

-

8

Изборни блок I (бира се један предмет)

5

СПИ301

Вокална техника

I

И

2

2

-

-

-

4

6

СПИ302

Рад са хором и оркестром

I

И

2

2

-

-

-

4

Изборни блок II(бирају се два предмета)

7

СПИ303

Аранжирање песама за децу у предшколским установама

II

И

2

2

-

-

-

4

8

СПИ304

Англофоне песме за децу

II

И

2

2

-

-

-

4

9

СПИ305

Игре за децу са посебним потребама

II

И

2

2

-

-

-

4

10

СП305

Стручна пракса (III-недеље)

II

О

-

-

-

-

60

2

11

СП306

Специјалистички рад

II

О

-

-

-

-

-

12

Укупно часова активне наставе на години студија =40

   
         

Укупно =22

Укупно =18

Укупно =0

Укупно =0

   

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =40

   

Укупно ЕСПБ

60