Распоред предавања

Прва година

Друга година

Трећа година

Дошколавање

Специјалиста за припремни предшколски програм

Специјалиста за драмско васпитање

Специјалиста за музичко васпитање

Login

TOP_PANEL

Специјалиста за драмско васпитање

Наставни план специјалистичких струковних студија-Струковни васпитач-специјалиста за драмско васпитање

I семестар

Назив предмета

Шифра предмета

Предавања

Вежбе

ЕСПБ

 1. Основи драмске уметности

СП101

3

2

8

 2. Сценске игре за децу 

СП102 

3

2

8

 3. Израда и обликовање представе за децу

СП103

3

2

8

Семинарски рад (по избору из обавезних предмета)                                              

СП105

   

5

Педагошко-истраживачки рад и консултације са студентима

 

5

   

Број недељних часова

 

14

6

 

Укупан број предавања и вежби

 

20

 

Укупан број ЕСПБ

 

29

 

II семестар

Назив предмета 

Шифра предмета

Предавања

Вежбе

ЕСПБ

 4. Позоришна режија

СП104

8

6

8

Изборни предмет: (бира се један)

    СПИ

     
  1. 1. Могући садржаји у центру интересовања за упознавање околине

СПИ 1

2

2

6

2. Сценографија и костимографија

СПИ 2

2

2

6

3. Сценско-просторна радионица

СПИ 3

2

2

6

 4. Истраживање даровитости

СПИ 4

2

2

6

 5. Кинематографија и ТВ стваралаштво за децу

СПИ 5

2

2

6

 6. Фолклорне лутке на штапу

СПИ 6

2

2

6

Специјалистички рад

СП106

   

17

Педагошко-истраживачки рад и консултације са студентима

 

2

   

Број недељних часова

 

12

8

 

Укупан број предавања и вежби

 

20

 

Укупан број ЕСПБ

 

31