Распоред предавања

Прва година

Друга година

Трећа година

Дошколавање

Специјалиста за припремни предшколски програм

Специјалиста за драмско васпитање

Специјалиста за музичко васпитање

Login

TOP_PANEL

Специјалиста за припремни предшколски програм

Наставни план специјалистичких струковних студија-Специјалиста за припремни предшколски програм

 

Ш

Назив предмета

С

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

         

П

В

СИР

ДОН

   

Прва година

1

СП201

Припремни предшколски програм

I

О

2

2

-

-

-

6

2

СП202

Психофизичка зрелост деце за полазак у школу

I

О

3

3

-

-

-

7

3

СП203

Увођење деце у свет писане речи

I

О

3

2

-

-

-

6

4

СП204

Уметност и предшколско дете

I

О

2

3

-

-

-

7

5

СП205

Методика припремног предшколског програма

II

О

2

3

-

-

-

7

6

СП206

Почетно математичко и информатичко образовање

II

О

3

3

-

-

-

7

7

СП207

Предшколско дете у природној и друштвеној средини

II

О

3

2

-

-

-

6

Изборни предмети (бира се један

8

СПИ201

Телесне и перцептивно-моторне активности

II

ИБ

2

2

-

-

-

6

9

СПИ202

Кинезитерапија и корективна гимнастика

II

ИБ

2

2

-

-

-

6

10

СПИ203

Инклузивни програми

II

ИБ

2

2

-

-

-

6

11

СПИ204

Партнерство породице и предшколске установе

II

ИБ

2

2

-

-

-

6

12

СПИ205

Традиционална култура и предшколско дете

II

ИБ

2

2

-

-

-

6

13

СПИ206

Енглески језик

II

ИБ

2

2

-

-

-

6

14

СП208

Специјалистички рад

II

О

-

-

-

-

-

8

Укупно часова активне наставе на години студија =40

   
         

Укупно =20

Укупно =20

Укупно =0

Укупно =0

   

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =40

   

Укупно ЕСПБ

60