Распоред предавања

Прва година

Друга година

Трећа година

Дошколавање

Специјалиста за припремни предшколски програм

Специјалиста за драмско васпитање

Специјалиста за музичко васпитање

Login

TOP_PANEL

Основне студије

 

Ш

Назив предмета

С

Тип

Статус предмета

Часови активне наставе

Остали часови

ЕСПБ

П

В

ДОН

   

ПРВА ГОДИНА

1

ОПЛ-110107

Oпшта психологија са психологијом личности

I

С

O

3

1

-

-

5

2

ОПЕ-110207

Општа педагогија

I

С

O

3

1

-

-

5

3

СОЦ-110307

Социологија

I

АО

О

3

1

-

-

5

4

КГО-110407

Култура говора

I

С

О

2

2

-

-

5

5

СТЈ-110507

Страни језик I

I

АО

О

1

2

-

-

4

6

СРД-110607

Социјални рад са децом и младима

I

С

О

3

2

-

-

4

 

ППХ-10107

Пракса у вртићима I  -хоспитовање

(једна недеља)

I

 

О

-

-

-

20

2

7

ППД-210707

Психологија предшколског детета

II

С

О

3

1

-

-

5

8

КЊД-210807

Књижевност  за децу

II

С

О

2

2

-

-

5

9

СТЈ-210907

Страни језик II

II

АО

О

1

2

-

-

5

10

ППЕ-211007

Предшколска педагогија

II

С

О

3

1

-

-

5

Изборни предмети (бирају се два)

             

11

СОР-220107

Социологија религије

II

АО

И

3

1

-

-

4

12

ЛИК-220207

Ликовна култура

II

С

И

3

1

-

-

4

13

СРИ-220307

Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама

II

СА

И

3

1

-

-

4

 

ППХ-20207

Праксау вртићима II-хоспитовање (две недеље)

II

 

О

-

-

-

40

2

 

Укупно часова активне наставе на години студија =47

60

60

ДРУГА ГОДИНА

14

ИНР-311207

Информатика са рачунарством

III

АО

O

1

3

-

-

5

15

ВИН-311307

Вокално-инструментална настава

III

СА

O

1

3

-

-

5

16

ПОП-311407

Породична педагогија

III

С

O

3

1

-

-

5

17

ВОР-311507

Методика ВОР-а I

III

СА

O

3

1

-

-

5

Изборни предмети (бирају се два)

             

18

МРА-320407

Музичка радионица

III

СА

И

3

1

-

-

4

19

ЛСУ-320507

Луткарство и сценска уметност

III

СА

И

3

1

-

-

4

20

ОМД-320607

Општа моторика деце предшкoлског узраста

III

СA

И

3

1

-

-

4

 

ППХ-30307

Пракса у вртићимаIII-хоспитовање (две недеље)

III

 

О

-

.

-

40

2

21

МРГ-411607

Методика развоја говора I

IV

СА

O

2

1

-

-

3

22

ММА-411707

Методика ПРМП I

IV

СА

O

2

1

-

-

3

23

МЛВ-411807

Методика ликовног васпитања I

IV

СА

O

2

1

-

-

3

24

МФВ-411907

Методика физичког и здравственог васпитања I

IV

СА

O

2

1

-

-

3

25

МУО-412007

Методика упознавања околине I

IV

СА

O

2

1

-

-

3

26

ММВ-412107

Методика музичког васпитања I

IV

СА

O

2

1

-

-

3

27

ВОР-412207

Методика ВОР-а II

IV

СА

O

2

2

-

-

6

 

ПРВ-40107

Пракса у вртићимаIV (три недеље)

IV

 

О

-

-

-

60

6

 

Укупно часова активне наставе на години студија =46

100

60

ТРЕЋА ГОДИНА

28

МРГ-512407

Методика развоја говора II

V

СА

О

2

2

-

-

4

29

ММА-512607

Методика ПРМП II

V

СА

О

2

2

-

-

4

30

МЛВ-512807

Методика ликовног васпитања II

V

СА

О

2

2

-

-

4

31

МФВ-512307

Методика физичког и здравственог васпитања II

V

СА

О

2

2

-

-

4

32

МУО-512507

Методика упознавања околине II

V

СА

О

2

2

-

-

4

33

ММВ-512707

Методика музичког васпитања II

V

СА

О

2

2

-

-

4

 

ПРВ-50207

Пракса у вртићимаV (три недеље)

V

 

О

-

-

-

60

6

34

МПИ-612907

Методологија педагошког истраживања

VI

С

О

3

1

-

-

4

35

ПРА-613007

Примена рачунара у вртићима и АВ средства

VI

С

О

1

2

-

-

4

36

СРЈ-613107

Српски језик

VI

АО

О

3

1

-

-

4

37

РЗИ-613207

Радионица за игру

VI

С

О

1

2

-

-

3

Изборни предмети (бирају се два)

             

38

ДШДД-620707

Припрема деце за школу и рад са даровитом децом

VI

СА

И

3

1

-

-

4

39

СПЕ-620807

Специјална педагогија

VI

СА

И

3

1

-

-

4

40

ТРЗВХ-620907

Телесни развој и здравствено васпитање са хигијеном

VI

СА

И

3

1

-

-

4

 

ИДР-613307

Израда дипломског рада

VI

С

О

1

-

-

-

1

 

ПРВ-60307

Пракса у вртићимаVI (четири недеље)

VI

 

О

-

-

-

80

6

 

Укупно часова активне наставе на години студија =47

140

60

 

Укупно =78

Укупно =62

Укупно =0

   
 

Укупно часова активне наставе у свим годинама студија  =140

   
   

Стручна пракса

     

-

300

 

Укупно ЕСПБ бодова

180