УПИС 2018: ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК

Висока школа за васпитаче објављује ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК  за упис на основне струковне студије за образовање васпитача, и то за:
– 7 студената чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и
– 58 студената који сами плаћају школарину.
На основне студије могу се уписати кандидати који су завршили средње образовање у ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ИЛИ ТРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ.
Важни датуми:
– Пријављивање кандидата и предаја докумената ће се вршити од 17.09.2018. до 21.09.2018. године,
– Класификациони тестови полагаће се 24.09.2018. године: тест из српског језика и књижевности од 10.00, тест опште културе и информисаности од 12.30,
– Објављивање јединствене ранг листе је 27.09.2018. у 14.00,
– Објављивање коначне ранг листе је 28.09.2018. у 8.00,
– Упис кандидата са ранг листе је 28.09.2018. од 9.00 до 13.00.
Приликом пријављивања на конкурс кандидати подносе фотокопију или оригинална документа и то:
-извод из матичне књиге рођених (копија),
-сведочанства свих разреда средње школе,
-диплому о положеном завршном, односно матурском испиту,
-лекарско уверење, не старије од 6 месеци,
-доказ о уплати накнаде за проверу посебних способности (говорних, музичких и физичких) и класификационог испита у иозносу од 4.500,00 динара на рачун Школе 840-1806666-05 позив на број: 742321.
Кандидати су обавезни да на провери посебних способности и класификационом испиту поседују личну карту или други идентификациони документ.

Подсећају се кандидати за упис на СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ да је ово последња школска година у којој ће моћи да их упишу као студије ДРУГОГ СТЕПЕНА, и да ће завршетком студија њихов стручни назив бити изједначен са нивоом 7.1 НОКС.

Конкурс за упис на специјалистичке струковне студије можете видети ОВДЕ:

За додатне информације, можете се обратити студентској служби Школе на број 018-804-323 или помоћнику директора на 062-88-353-38.

Руководство високе школе за васпитаче струковних студија
Алексинац