Термини за уписивање поена

Термини за уписивање поена у летњем семестру школске 2017/18. године

др Анкица Симона Ковачевић
25.05.2018. СОЦИЈАЛНИ РАД У ИНКЛУЗИЈИ ОСОБА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА од 13.00.

мр Миодраг Николић
25.05.2018. ПРИМЕНА РАЧУНАРА И АВ СРЕДСТАВА од 9.30.

др Стојан Обрадовић
25.05.2018. МЕТОДИКА УПОЗНАВАЊА ОКОЛИНЕ 1 од 11.00 (за студенте којима нису уписани поени).

др Соња Величковић
25.05.2018. СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА од 8.30, овера дневника педагошке праксе од 10.00.

др Радован Станојевић
23.5.2018. ЛИКОВНА КУЛТУРА од 9.00.

др Милош Насковић
22.5.2018. МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 1 од 9.00 до 11.00.
Предиспитни поени из МЕТОДИКЕ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 1

др Даница Столић
21.05.2018. МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 1 од 10.30
Поновљени колоквијум из Методике развоја говора 1 обавиће се у понедељак, 21. 5. 2018. год. у амфитеатару бр 2, са почетком у 9 сати.

мр Александра Милошевић
22.05.2018. ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА од 9.00, ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛУ И РАД СА ДАРОВИТОМ ДЕЦОМ и преглед дневника праксе од 12.00.