Термини за уписивање поена

Термини за уписивање поена у летњем семестру школске 2017/18. године

др Соња Величковић
25.05.2018. СПЕЦИЈАЛНА ПЕДАГОГИЈА од 8.30, овера дневника педагошке праксе од 10.00.

др Радован Станојевић
23.5.2018. ЛИКОВНА КУЛТУРА од 9.00.

др Милош Насковић
22.5.2018. МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 1 од 9.00 до 11.00.
Предиспитни поени из МЕТОДИКЕ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА 1

др Даница Столић
21.05.2018. МЕТОДИКА РАЗВОЈА ГОВОРА 1 од 10.30
Поновљени колоквијум из Методике развоја говора 1 обавиће се у понедељак, 21. 5. 2018. год. у амфитеатару бр 2, са почетком у 9 сати.

мр Александра Милошевић
22.05.2018. ПРЕДШКОЛСКА ПЕДАГОГИЈА од 9.00, ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ШКОЛУ И РАД СА ДАРОВИТОМ ДЕЦОМ и преглед дневника праксе од 12.00.