Примена рачунара и АВ

Предавање 5. Примена аудио средстава у вртићу-2019

2019-03-01-Примена рачунара-Појашњење семинарa

Алексић Ј-1

Алексић Ј

2018-03-09-Примена рачунара-Списак тема за дипломски рад

Примена рачунара- испит у октобру 2018-Препорука студентима

Најлепши цртеж – Ивана Спасић

Победници такмичења за најлепши цртеж

2017-2018-05-07-Евиденција-РЕДОВНИ-Прим рач-Семинар без одбране

2017-2018-04-18-Евиденција-РЕДОВНИ-Прим рач-Колоквијом

2017-2018-04-17-Евиденција-РЕДОВНИ-Прим рач-Одбрана семинарског

2017-2018-04-16-Евиденција-РЕДОВНИ-Прим рач-Домаћи задатак

Предавање 7. Графичка комуникација и категорије графичких система

Форма одговора на домаћи задатак

Предавање 4. PowerPoint

Предавање 6. Визуелна средства комуникације и учења

Предавање 5. Примена аудио средстава у вртићу

Евиденција-РЕДОВНИ-Прим рач-Слика у Paint-у

Примена рачунара и АВ-Провера практичних знања (XLSX)

Предавање 3. Израда мултимедијалне презентације (PPTX)

Примена рачунара-Прелом дипломског рада (DOCX)

Предавање 1. Примена апликативног софтвера (PPTX)

Предавање 2. Израда апликација које олакшавају учење (DOCX)

Предавање 2. Израда апликација које олакшавају учење (PPTX)

Примена рачунара у вртићима-Вежбa 4 (DOCX) 

Примена рачунара у вртићима-Вежбa 5

Примена рачунара-Обрачун плата-Домаћи задатак

РЕДОВНИ-Примена рачунара