Предшколско дете у природној и друштвеној средини: КОЛОКВИЈУМ

Колоквијум из предмета Предшколско дете у природној и друштвеној средини (део из друштвене средине) за студенте специјалистичких студија биће одржан у петак 11.05.2018. од 10.00.

Предметни наставник:
др Садуша Реџић