Представљен Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

У оквиру јавне расправе, 13. новембра 2017. године представљен је Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије у Ректорату Универзитета у Београду. Према актуелном тексту нацрта, имеђу осталог је предвиђено да завршене специјалистичке струковне студије другог степена буду еквивалентне нивоу 7.1 који се стиче завршетком мастер академских студија.

Према новом Закону о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 88/2017), високошколске установе које изводе акредитоване студијске програме специјалистичких струковних студија другог степена, могу да уписују студенте на ове студије закључно са школском 2018/2019. годином.

Вест на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја можете прочитати овде: Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

Текст нацрта Закона: Нацрт закона о НОКС (PDF)

Образац за учешће у јавној расправи: Формулар за јавну расправу о НОКС (DOC)