Обавештења о уписивању предиспитних поена

Термини за уписивање предиспитних поена:

Методика ликовног васпитања 1 – 21.05.2019. од 9 до 12

Ликовна култура – 22.05.2019. од 9

Радионица за игру – 22.05.2019. од 9

Социјални рад у инклузији особа са посебним потребама – 24.05.2019. од 9

Предшколска педагогија  – 20.5.2019. од 9.00

Припрема деце за школу и рад са даровитом децом – 20.5.2019. од 10.00

Енглески језик 2 – 21.05.2019. од 9.00

Специјална педагогија – 21.05.2019. од 10.00 (Овера Дневника друге педагошке праксе истог дана од 9.00)