Конференција ВАСПИТАЧ У XXI ВЕКУ 2018.

Висока школа за васпитаче струковних студија у Алексинцу
Конференција „Васпитач у XXI веку“
30. и 31. март 2018.
Хотел „Моравица“, Сокобања

Позивамо Вас да се укључите у рад Конференције „Васпитач у XXI веку“ под називом „Допринос предшколства остваривању циљева образовања и васпитања“. Циљ Конференције је да, кроз представљање нових научних сазнања и примера позитивне предшколске педагошке праксе, унапреди ниво компетенција васпитача за васпитно-образовни рад усмерен на развој деце предшколског узраста у складу са прописаним циљевима образовања и васпитања (Закон о основама система образовања и васпитања, 2017). Конференција позива научну и стручну јавност да кроз интердисцилинарни и мултидисциплинарни приступ разматра проблем и понуди решења за унапређивање васпитно-образовног рада са децом предшколског узраста.

Позивно писмо (PDF)
Упутство за техничко уређење рада (PDF)
Пријава за учешће (DOC)
Информације о смештају и ценама (PDF)

Зборник радова са Тринаесте конференције „Васпитач у 21. веку“ бр. 17

Како до хотела „Моравица“